Cổng game tài xỉu quốc tế – Huế qua các thời kỳ

1. Giai đoạn trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc (1967-1983)

Gồm các đồng chí: Hoàng Sỹ Oánh và Đào Trọng Côn. Đồng chí Hoàng Sỹ Oánh phụ trách chung. Đến năm 1969, Bộ bổ nhiệm thêm đồng chí Cao Kiến Thiết. Nhưng mấy tháng sau, đồng chí Cao Kiến Thiết được điều đi làm Đại sứ ở Bắc Âu. Đến năm 1974, Bộ bổ sung đồng chí Đỗ Ánh làm Phó hiệu trưởng và đến năm 1977 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Sau đó, Bộ bổ nhiệm tiếp các đồng chí Phó hiệu trưởng: Hoàng Đức Phương (1975-1978), Vũ Văn Tụ (1977-1980), Nguyễn Văn Thông (1978-1981), Vũ Miên (1981-1983), Trương Đích (1979-1984).

2.Giai đoạn trường Đại học Nông nghiệp II Huế (1984-1994)

BGH trường cao đẵng Nông Lâm Huế gồm:

• Hiệu trưởng: Đồng chí Hoàng Đức Phương.

• Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Kinh (kiêm Bí thư Đảng ủy), đồng chí Nguyễn Tâm Đài và đồng chí Lê Văn Thọ.

BGH trường đại học Nông nghiệp II Huế gồm:

• Đồng chí Hoàng Đức Phương giữ chức vụ Hiệu trưởng

• Đồng chí Nguyễn Ngọc Thâm và Nguyễn Thị Kinh giữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

• Từ năm 1989, đồng chí Võ Hùng làm Hiệu trưởng

• Đồng chí Nguyễn Thị Kinh, và sau đó đồng chí Lê Khắc Huy làm Phó hiệu trưởng.

3. Giai đoạn Cổng game tài xỉu quốc tế – Đại học Huế (1994 đến nay)

Nhiệm kỳ 1994-1996:

• Đồng chí Võ Hùng tiếp tục làm Hiệu trưởng (đến năm 1996 chuyển lên làm Phó Giám đốc Đại học Huế).

• Đồng chí Nguyễn Thị Kinh làm Phó hiệu trưởng (đến năm 1996, chuyển lên làm Phó Giám đốc Đại học Huế) và Đồng chí Lê Khắc Huy làm Phó hiệu trưởng.

Nhiệm kỳ 1996-2000:

• Đồng chí Lê Khắc Huy làm Hiệu trưởng

• Các đồng chí Trần Văn Minh, Phan Hòa làm Phó hiệu trưởng.

Nhiệm kỳ 2001-2004:

• Đồng chí Trần Văn Minh làm Hiệu trưởng

• Các đồng chí Phan Hòa, Hoàng Mạnh Quân làm Phó hiệu trưởng.

Nhiệm kỳ 2005-2009:

• Đồng chí Trần Văn Minh được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng

• Các đồng chí Hoàng Mạnh Quân và Nguyễn Minh Hiếu làm Phó hiệu trưởng. Đồng chí Lê Đức Ngoan bổ nhiệm Phó hiệu trưởng từ tháng 4 năm 2007.

Nhiệm kỳ 2009-2014:

• Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng

• Các đồng chí Phó hiệu trưởng:

1. Lê Văn An

2. Lê Thanh Bồn

3. Phùng Thăng Long bổ nhiệm Phó hiệu trưởng từ tháng 5 năm 2013 (thay đồng chí Lê Đức Ngoan thôi quản lý và chuyển về khoa Chăn nuôi – Thú y từ 11/2012).

Nhiệm kỳ 2014-2019:

• Đồng chí Lê Văn An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng

• Các đồng chí Phó hiệu trưởng:
1. Phùng Thăng Long
2. Lê Thanh Bồn (thôi giữ chức vụ quản lý và chuyển về Khoa Nông học từ ngày 11/2017)
3. Huỳnh Văn Chương (đã chuyển công tác là Phó Giám đốc Đại học Huế kể từ 09/2017)