Tiếp nhận đề tài tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020

(TST) – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka Lần thứ 22 năm 2020 theo Kế hoạch liên tịch số 79-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 09/7/2020 giữa Thành Đoàn TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm duy trì, nâng cao chất lượng sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh: từ ngày 01/9/2020 đến trước 17g, 30/9/2020. Đối với các bạn thí sinh ở xa thì BTC tính theo dấu Bưu điện ngày gửi.
  • Nghiên cứu Khoa học chưa từng là một quá trình dễ dàng để hiện thực. Tuy nhiên, nghiên cứu Khoa học lại luôn được xem là đầu tư trọng điểm trong các trường đại học và tích cực khuyến khích sự tham gia của sinh viên. Hoạt động Nghiên cứu Khoa học không chỉ mang lại cho chính các sinh viên thực hiện nghiên cứu nhiều lợi ích trong hiện tại và tương lai.
  • Bởi mục tiêu đó, Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka 2020 hứa hẹn sẽ là một cơ hội quý báu đem lại giá trị cốt lõi và quan trọng không chỉ cho sinh viên mà còn là những đóng góp thiết thực cho cuộc sống.
  • Đối tượng: Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc
  • Hình thức: cá nhân hoặc tập thể không quá 05 người
  • Số lượng: Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình và tối đa 10 đề tài/ lĩnh vực
  • Hình thức nộp bài: trực tiếp và không nhận đề tài sau 17g, ngày 30/9/2020.
  • Chú ý: Đối với các tỉnh, thành phố ở xa có thể gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện trước ngày 30/9/2020.
  • Địa điểm nộp bài: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
  • Ngoài ra, BTC khuyến khích tất cả mọi người tham gia cùng xây dựng Thư viện điện tử các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học trở thành nơi để sẻ chia tri thức phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, đội ngũ tri thức…Với giao diện đơn giản, bố cục khoa học và sự xắp xếp, phân chia thuận tiện cho quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin chỉ bằng việc đăng nhập trở thành thành viên của website