Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 (Bổ sung)

Cổng game tài xỉu quốc tế thông báo (Bổ sung) tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2019 như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH 

1. Chăn nuôi (mã số: 9620105),
2. Khoa học cây trồng (mã số: 9620110),
3. Quản lý đất đai (mã số: 9850103),
4. Lâm sinh (mã số: 9620205).
5. Phát triển nông thôn (9620116).
6. Thú y (mã số: 9640101)
7. Bảo vệ thực vật (mã số: 9620112)
8. Nuôi trồng thủy sản (mã số: 9620301)
9. Công nghệ thực phẩm  (mã số: 9540101) (BỔ SUNG)

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:    Xét tuyển

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng đại học.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Về văn bằng

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

a) Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy loại giỏi trở lên. Các bằng tốt nghiệp này phải thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Các bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ được cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với người dự tuyển đã có bằng thạc sĩ ngành gần, hoặc bằng thạc sĩ ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm, hoặc bằng thạc sĩ ngành đúng không phải do Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế cấp thì tuỳ từng trường hợp phải học bổ sung kiến thức một số học phần cần thiết ở trình độ đại học và cao học, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế.

2. Yêu cầu về ngoại ngữ

2.1. Ngoại ngữ dùng để xét tuyển là một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nhật.

2.2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau đây:

a) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển quy định trên thông báo tuyển sinh;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là một trong các ngoại ngữ dùng để xét tuyển quy định tại mục 2.1.
(Các bằng tốt nghiệp nước ngoài phải kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo);

c) Bằng tốt nghiệp đại học một các ngành ngôn ngữ nước ngoài quy định tại mục 2.1. do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm b và điểm c khoản này khi ngôn ngữ dùng trong quá trình dạy và học (đối với điểm b) hoặc ghi trong bằng tốt nghiệp (đối với điểm c) không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a của khoản này với các tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành) thì phải có khả năng giao tiếp về chuyên môn bằng tiếng Anh.

2.3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu sử dụng tiếng Việt trong quá trình học tập và thực hiện luận án phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Đại học Huế sẽ có quy định riêng cho công dân nước ngoài đăng ký dự tuyển vào học các chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh.

3. Đề cương nghiên cứu

Có 01 đề cương nghiên cứu (Tham khảo mẫu hướng dẫn xây dựng đề cương tại phụ lục VIII của Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế) trong đó trình bày rõ ràng tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn.

4. Bài báo  

Là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu  đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng (03 năm) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

5. Về người hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cơ sở đào tạo và Nghiên cứu sinh thực hiện theo các nội dung tại Điều 13 của Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế được ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế.
2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm Cao học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).
4. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.
6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.
7. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (07 bộ)
8. Đề cương nghiên cứu (07 bản)
9. 02 thư giới thiệu (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu)
10. Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.
11. Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế và 4 ảnh (3×4).
Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở bên ngoài.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 15 của các tháng chẵn trong năm 2019.

2. Thời gian xét tuyển: Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

3. Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển:

– Tổ Tổng hợp – Tuyển sinh, Phòng Đào tạoCổng game tài xỉu quốc tế 102 Phùng Hưng, Tp Huế; ĐT: 0234.3537757; 090 779 6386 ( hoặc tải mẫu tại Website: //daotao.sharonkihara.com  —>  Mục Tuyển sinh ).

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Cổng game tài xỉu quốc tế :
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Tp Huế            Điện thoại: 02343.537.757
Fax: 084.2343.524.923                               E-mail: [email protected] 

Xem chi tiết tại đây ./.