Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thúy Cường

Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thúy Cường

Ngành: Quản lý đất đai

Đề tài: “Quản lý bền vững đất rừng khộp tại vườn Quốc gia Yok Đôn”

Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 02 năm 2023.