Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Trung Thành

Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế
Nghiên cứu sinh: Trần Trung Thành
Ngành: Lâm sinh
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững tại tỉnh Quảng Bình
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Dương Viết Tình – Nhà khoa học
Người hướng dẫn 2: TS. Hồ Đắc Thái Hoàng – Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 9 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.