Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Thị Hải Yến

Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hải Yến
Ngành: Nuôi trồng thủy sản
Đề tài: Nghiên cứu vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh bằng Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus)
Người hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Quang Linh – Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Duy Quỳnh Trâm – Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 07 tháng 9 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.