Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Võ Đức Nghĩa

Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ và tên: Võ Đức Nghĩa
Ngành:
Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản và sản xuất giống nhân tạo cá Leo – Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) tại Bắc miền Trung Việt Nam
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Huy – Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 9 năm 2022
Địa điểm:
Phòng họp số 4, Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế – 
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.