Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Thạch Thảo Ly

Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Nghiên cứu sinh Ngô Thạch Thảo Ly.

Đề tài: “Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”.

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9850103

Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.