Nhận diện thương hiệu

Đang tiếp tục cập nhật

1. Hình ảnh logo

Tải file gốc tại đây

2. Màu sắc: Các màu sắc nhận diện trên các thiết kế gồm 3 màu chủ đạo (hệ màu RGB)

  • Màu xanh lá cây, mã màu R:0, G:145, B:24  
  • Màu vàng (của lúa chín), mã màu R:255, G: 242, B: 25
  • Màu vàng (của đất), mã màu R:245, G: 193, B:92 

3. Mã tuyển sinh: DHL

4. Ý nghĩa logo (đang cập nhật)