Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế là một trong những thế mạnh của nhà trường. Ngay từ khi còn đóng tại Việt Yên, Hà Bắc, lãnh đạo nhà trường đã sớm nghĩ đến việc HTQT để nhằm nâng cao trình độ đội ngũ,cải thiện trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Dự án VH 12 hợp tác với Hà Lan là một trong những dự án đầu tiên, đánh dấu với sự khởi đầu cho một chặng đường dài trong mối quan hệ giữa nhà trường và bạn bè quốc tế. Trên bước đường hội nhập, Hợp tác quốc tế được lãnh đạo nhà trường xem là tất yếu và quan trọng trong sự phát triển của nhà trường. Thông qua các hợp tác quốc tế, Cổng game tài xỉu quốc tế đã khắc phục được khó khăn lớn về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ nghiên cứu…….. Hiện, Trường ĐHNLH đã có quan hệ hợp tác hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với hơn 35 tổ chức Quốc tế chính trong đó có những đối tác, tổ chức lớn như WB, ADB, WWF…..Đại sứ quán các nước Ai Len, CH Czech…… các trường đại học lớn và danh tiếng trên thế giới như Okayama, Kyoto (Nhật Bản), Wageningen ( Hà Lan), Đại học Hanover (Đức), Oxfam (Bỉ), Oxfam (Anh). …
Trường ĐHNL Huế đã tạo dựng được lòng tin và trở thành địa chỉ hợp tác tin cậy của bạn bè quốc tế quan tâm, đầu tư cho Việt Nam trong các lĩnh vực chủ yếu như : Thích ứng biến đổi khí hậu, An ninh lương thực, Xóa đói giảm nghèo, Giáo dục………. Cổng game tài xỉu quốc tế đã có khả năng tham gia đấu thầu và đã thắng thầu (kể cả thắng thầu Quốc tế) để thực hiện các dự án, trong đó có một số dự án lớn (dự án do WB, ADB và EU tài trợ). Từ chỗ chỉ hợp tác một chiều sang hợp tác hai bên cùng có lợi, cùng nhau xây dựng, đóng góp cho sự tiến bộ KHKT thế giới.