Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thị Phương Lan

Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan

Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Mã số: 9620301

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn cho cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm – Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế và

2. GS.TS. Lê Đức Ngoan – Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế

Thời gian: 8giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp số 04, Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.