Đào tạo cao học ngành Phát triển nông thôn

Cao học Phát triển Nông thôn (PTNT) trang bị kiến thức liên ngành về Phát triển Kinh tế – Xã hội cho học viên, giúp học viên phát triển nghề nghiệp để trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý phát triển, doanh nhân, chuyên gia tư vấn Phát triển, hoặc Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu kinh tế xã hội trong tương lai.

Học viên tốt nghiệp Cao học PTNT có khả năng đảm nhận các vị trí công việc tổng hợp, có kiến thức liên ngành và khả năng làm việc theo nhóm với các đối tác khác nhau. Chương trình PTNT có nội dung trọng tâm về Xã hội học phát triển, Kinh tế học phát triển, Kinh doanh nông nghiệp, Nghiên cứu nông thôn, cũng như các kỹ năng hoạt động độc lập và làm việc theo nhóm với các đối tác khác nhau.

Học viên tốt nghiệp Cao học PTNT có khả năng làm việc trong môi trường thay đổi, phù hợp với công việc tổng hợp cũng như nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp, cơ sở đào tạo nghiên cứu, doanh nghiệp cũng như các chương trình dự án phát triển, các tổ chức phát triển và tổ chức phi chính phủ. Những học viên có tiếng Anh và kết quả học tập tốt có cơ hội việc làm đa dạng.

Tuyển sinh

Cao học PTNT có đối tượng tuyển sinh rộng rãi. Cán bộ có bằng Đại học loại khá trở lên trong các ngành đúng và ngành gần đều có thể dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Các thí sinh ngành gần cần học chuyển đổi trước khi dự thi, Xin liên hệ Phòng Sau Đại Học của trường để được hướng dẫn học chuyển đổi.

– Ngành đúng bao gồm: Khuyến nông và PTNT, PTNT, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý đất đai, Hệ thống nông nghiêp, Công tác xã hội, Xã hội học và Nông học.

– Ngành gần gồm tất cả các ngành đạo tạo khác trong khối nông-lâm-ngư, luật, sinh học, cơ khí công nghệ, và bảo quản chế biến, như Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khoa học nghề vườn, Chăn nuôi thú y, Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Công nghiệp và công trình nông thôn, Cơ khí bảo quản và chế biến nông sản phẩm, Công nghệ thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản phẩm, Luật, Thuỷ lợi, Sinh học, Quản lý môi trường và Ngoại ngữ.

Thi tuyển 3 môn: Toán, Hệ thống nông nghiệp, và Tiếng Anh tại Đại học Huế

Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo có 45 đơn vị tín chỉ

– Các môn chung bắt buộc gồm Triết học và Tiếng Anh chuyên ngành.

– Các môn cơ sở và chuyên ngành:

+ Hợp phần lý luận và phương pháp tiếp cận PTNT

+ Hợp phân kinh tế nông thôn và kinh doanh nông nghiêp

+ Hợp phần kế hoạch và dự án PTNT

+ Hợp phần các môn học bổ trợ

– Luận văn tốt nghiệp

Đội ngũ giảng viên đào tạo cao học PTNT

Tất cả giảng viên tham gia giảng dạy đều có trình độ Tiến sĩ trở lên, nhiều người được đào tạo ở nước ngoài, có trình độ chuyên môn và khả năng ngoại ngữ tốt có thể cập nhật kiến thức quốc tế vào chương trình đào tạo.

– PGS.TS Trương Văn Tuyển: Phát triển Cộng đồng, Nghiên cứu nông thôn

– PGS TS Hoàng Mạnh Quân: Kinh tế nông thôn, Quản lý PTNT

– PGS TS Lê Đức Ngoan: Hệ thống chăn nuôi

– PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà: Tín dụng và tài chính nông thôn

– TS Nguyễn Viết Tuân: Hệ thống nông nghiệp

– TS Lê Thị Kim Lan: Giới và Phát triển

– TS Trần Xuân Bình: Xã Hội Học

– TS Lê Thị Hoa Sen: Khuyến nông và tổ chức nông thôn

– TS Phan Văn Hòa: Phân tích chính sách nông nghiệp

– TS Trần Văn Hòa: Kinh tế nông nghiệp

– TS Nguyễn Thị Minh Hòa: Marketing nông nghiệp

– TS Trương Tấn Quân: Kế hoạch và chiến lược PTNT

– TS Trần Minh Đức: Quản lý tài nguyên

Liên hệ:

Phòng đạo tạo cao học, hoặc Khoa Khuyến nông & phát triển nông thôn

Trường Đại học Nông lâm Huế; 102 Phùng Hưng Huế

Tel: (054) 3523845 //sharonkihara.com

Chi tiết xin download file PDF tại đây!