Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2023

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2023 sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 24/01/2020:
– Phiên thứ nhất: Từ 8h00 – 9h30
– Phiên thứ hai: Từ 13h30 – 17h00
Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá lại kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018 – 2020, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023 để vừa phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của sinh viên; vừa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác sinh viên trong tình hình mới; vừa tiếp tục tham gia thực hiện tích cực các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của Nhà trường.
Đại hội có nhiệm vụ hiệp thương để bầu ra Ban chấp hành Hội Sinh viên trường khóa 14 thực sự là một tập thể đoàn kết, có đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ và nhiệt huyết của tất cả hội viên, sinh viên trong toàn Trường.
Với ý nghĩa và tính chất quan trọng của Đại hội, từ nhiều tháng qua, các cấp cán bộ Hội trong trường đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua chào mừng sôi nổi như hội thi Bông lúa vàng; giải bóng đá Tân Sinh viên K54, giải thể thao và lễ chuyển giao Ban điều hành CLB, Đội nhóm; là phong trào thi đua học tốt; là những công trình thanh niên thiết thực; và các hoạt động tình nguyện diễn ra phong phú và sôi nổi.
Tất cả những điều đó đã tạo nên thương hiệu người sinh viên Đại học Nông Lâm, Đai học Huế với truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, tình nghĩa thủy chung gắn với hình ảnh sinh viên Đại học Nông Lâm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển trong thời đại mới.
Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường kêu gọi toàn thể hội viên, sinh viên Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế phát huy truyền thống của sinh viên Nhà trường thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Cổng game tài xỉu quốc tế lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2023.
Đường link liên kết hình ảnh tuyên truyền cho đại hội: